صوت چند رسانه ای

در این قسمت می‌توانید به صوت‌های حوزه اندیشه دسترسی داشته باشید.

پادکست برنامه دریچه نو

صوت این برنامه را می‌توانید از اینجا دریافت کنید!

دانلود برنامه پخش پادکست

“Read More”

مطالبی که توسط مدیریت سایت بارگذاری شده، عموما منتخبی از مطالب نسخه قبلی سایت هستند.

پادکست برنامه دریچه نو

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

دانلود برنامه پخش پادکست

“Read More”

مطالبی که توسط مدیریت سایت بارگذاری شده، عموما منتخبی از مطالب نسخه قبلی سایت هستند.