پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1519
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

65099 بازدید

اخلاق(ethic) شاخه‌ای از علوم انسانی است که موضوع آن ارزش (درستی یا نادرستی) خوی‌ها و رفتارهای انسان است. یکی از اولین کتاب‌هایی که مستقلاً به علم اخلاق پرداخته است کتاب اخلاق نیکوماخوس اثر ارسطو است.

اخلاق در لغت‌شناسی
از دیدگاه زبان عامی و فنی اخلاق به سه معنی به کار می‌رود:
1. خُلق یعنی خوی، طبع، سجیه، عادت[۳]، و جمع آن اخلاق است.
2. صفت اخلاقی: عامل انجام یک عمل اخلاقی در شرایط خاص، به طور ناخودآگاه و شرطی[۴] مثل بخشندگی و دروغگویی
3. عمل اخلاقی: آن نوع عمل که بتوان در مورد خوب یا بد بودن آن قضاوت کرد. می‌تواند آگاهانه یا بی اختیار و عادتی(در اثر یک خلق) باشد. مثل یک بار بخشیدن و دروغ گفتن.

شاخه‌های اخلاق
اخلاق به سه شاخهٔ کاملاً مجزا تقسیم می‌شود:

1. فلسفه اخلاق یا فرااخلاق: که شاخه‌ای از فلسفه است و وظیفهٔ آن پاسخ به سوالاتی از این قبیل به عنوان پایهٔ اخلاق نظری است:
- خوب و بد یعنی چه؟
- ماهیت و حقیقت مفاهیم اخلاقی چیست؟
- قضایای اخلاق اخباری اند یا انشایی؟
- مسائل اخلاقی جهانی و جاودانه (مطلق) اند، یا سرزمینی و موقّت (نسبی)؟
- معیار کلی خوبی و بدی یک صفت یا رفتار اخلاقی چیست؟
- شرایط و حوزه‌های مسئولیت اخلاقی چیست؟ ...

2. اخلاق نظری: که وظیفهٔ آن مطالعهٔ صفات و اعمال اخلاقی و پاسخ به انتظاراتی است از قبیل:
- شناسایی، دسته بندی و تعریف صفات و اعمال اخلاقی در حوزهٔ عمومی
- شناخت ریشه‌ها و پیامدهای آنها
- قضاوت در مورد خوبی یا بدی صفات کلان (صفاتی که محدود به حوزهٔ خاصی از زندگی نیستند). این قسمت از اخلاق یک فن یا - روش یا قانون یا باید و نباید است، نه یک علم. یعنی مربوط به آنچه باید، نه آنچه هست.
- شناسایی حوزه‌های خاص اخلاق.
- دادن قدرت استدلال در مورد خوبی یا بدی اعمال و صفات اخلاقی در حوزه‌های خاص به آموزنده.

3. اخلاق عملی یا تربیت اخلاقی: فنی است برای رسیدن از وضعیت مطلوب ناموجود به وضعیّت موجود نامطلوب در اخلاق. از این نظر اخلاق اساس معنویت است و انسانی که اخلاقی تر است، معنوی تر نیز هست. همچنین این قسم از اخلاق یک فن است. از مهمترین مسائل مطرح در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شناخت و استفاده از مبادی رفتار
- روش ایجاد و از بین بردن صفات اخلاقی

منابع:
- http://fa.wikipedia.orgمنابع

ساختار درختی

مطالب

تعداد: 634
» 
1
2
3
4
5

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر