چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1014
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

13259 بازدید

علوم اجتماعی به گروهی از رشته‌های دانشگاهی گفته می‌شود که به مطالعهٔ جنبه‌های انسانی جهان می‌پردازند. تفاوت علوم اجتماعی با علوم انسانی و هنر این است که در علوم اجتماعی بر به کاربستن روش‌های علمی (در معنایی که در علوم پایه به کار می‌رود) شامل روش‌های کمی و کیفی تأکید می‌شود. شاخه‌های علوم اجتماعی عبارتند از:
۱. جمعیت شناسی
۲. جامعه شناسی
۳. مردم شناسی
۴. علوم سیاسی
۵. زبان شناسی
۶. تاریخ اجتماعی
۷. جغرافیای انسانی
۸. باستان شناسی
۹. اقتصاد
۱۰. الهیات و فلسفه
۱۱. مدیریت
۱۲. روان شناسی
۱۳. ارتباطات و علوم

منبع:
- http://bashgah.net
منابع

مطالب

تعداد: 70
» 
1
2
3

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر