پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2466
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

36544 بازدید

علوم انسانی به دسته‌ای از علوم اطلاق می‌شود که درباره جامعه، فرهنگ، زبان، روان و اندیشهٔ انسان توجه دارد. ادبیات، فلسفه و زبان تاریخ چند نمونه از رشته‌های علوم انسانی‌اند.
علوم انسانی در حال حاضر دارای دو پارادایم اصلی است: یکی پارادایم علوم انسانی مدرن و دوم علوم انسانی جدید که با نام پست مدرن هم خوانده می شود. در علوم انسانی جدید با روش‌های عموماً تحلیلی، انتقادی و تفکری - تعمقی امور انسانی را مطالعه می‌کنند. این روش‌ها معمولاً در تقابل با روش‌های تجربی در علوم تجربی و علوم انسانی مدرن قرار می‌گیرند در علوم انسانی جدید روش بررسی موضوعات و پژوهش پیرامون آن‌ها بیشتر با روش مشاهدهٔ غیر مستقیم است.

منابع
- http://en.wikipedia.orgمنابع

افراد و مشاهیر

مطالب

تعداد: 332
» 
1
2
3
4
5

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر