پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1695
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

6221 بازدید

خاستگاه این مفهوم ادبیات رشته مدیریت است و در آن مدیریت دانش تلاش راهبردی یک سازمان دانسته شده که طی آن می‌کوشد از راه مهار و استفاده از دارایی‌های فکری که نزد کارکنان و مشتریان آن سازمان وجود دارد، از طریق رقابت به برتری دست یابد. به چنگ آوردن، ذخیره‌سازی، و توزیع دانش {= مدیریت دانش} موجب می‌شود کارکنان سازمان هوشمندانه‌تر کار کنند، از دوباره‌کاری بکاهند، و در نهایت تولیدات و خدمات خلاقانه‌تری تولید کنند که نیاز مشتریان را بهتر برآورد.
در یکی از تعریف‌هایی که از مدیریت دانش به اهل حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی عرضه شده است، از آن به عنوان "عمل مدیریتی" یاد شده است که "سرمایه فکری یک سازمان را به‌کار می‌گیرد تا آن را قادر سازد رسالت و مأموریت خود را تحقق بخشد".
فهمیدن منظور مبدعان مدیریت دانش از معنای "دانش" برای درک مدیریت دانش ضرورت دارد. بر اساس تعریف داونپورت، از پیشگامان جنبش مدیریت دانش، "دانش ترکیب سیالی از تجربه‌های شکل‌گرفته، ارزش‌ها، اطلاعات مبتنی بر زمینه عمل، و دریافت‌های کارشناسانه در سازمان است که محیط و چارچوبی را برای ارزیابی و افزودن تجربه‌ها و اطلاعات جدید فراهم می‌کند. این دانش از ذهن‌های دانندگان سرچشمه می‌گیرد و در ذهن آنان نیز به‌کار گرفته می‌شود. در سازمان‌ها، این دانش نه تنها در مدارک و مخازن، بلکه بیشتر در روش‌های جاری و فرایندها، و عمل و هنجارها جا خوش می‌کند".
در تعریف دیگری، باز متعلق به متون مدیریت، دانش چنین تعبیر شده است: "تجربه واقعی، مهارت عملی یا کارشناسی؛... اطلاعات ارزشمند برآمده از تأمل، ترکیب، و سایر فعالیت‌های شناختی ذهن انسان. ساختار دادن و ضبط کردن دانش غالبآ دشوار است، زیرا عمومآ به‌صورت ضمنی است و دشوار می‌توان آن را منتقل کرد".
دانشی که موضوع کار مدیریت دانش است در محیط کار سازمانی کاربرد دارد. مثال چنین دانشی این است که مثلا یک شرکت مشاوره در امریکای جنوبی که برای شرکت دیگری در شیکاگو کار می‌کند چطور می‌تواند از کار شرکت مشاوره دیگری در استکهلم با خبر شود و بتواند از آن در تهیه پاسخ مستند و مستدل برای دعوت به یک مناقصه استفاده کند و مناقصه را ببرد.
بنابراین، مدیریت دانش، فعالیتی است خاص محیط سازمانی و مواد کار آن عمدتآ از "دانش سازمانی" یا "سرمایه فکری" یا "دارایی فکری" موجود در سازمان به‌دست می‌آید. سومین نکته آنکه، مدیریت دانش نه تنها قلمرو دانسته‌های مضبوط و صریح را دربرمی‌گیرد، بلکه در پی شناسایی، ذخیره‌سازی، سامان‌دهی، و توزیع دانش ضبط نشده و ضمنی موجود در اذهان آدمیان است.
مفهوم دانش ضمنی، در تقابل با دانش صریح، یک مفهوم محوری و مهم در مدیریت دانش است. از دانش ضمنی به دانشی یاد کرده‌اند که شخص خود از کمّ و کیف آن خبر ندارد و به دشواری قادر به توضیح آن است. این مفهوم متناظر با مفهوم پراکسیس در فلسفه یونان باستان است که از آن به "دانش انجام عمل" یاد می‌کنند و در تقابل با نظریه یا دانش نظری قرار می‌گیرد.

منشأ مدیریت دانش
گفته می‌شود مفهوم مدیریت دانش به‌دنبال مطرح شدن مفهوم "سازمان آموزنده"(Learning Organization) پدیدار شده است. مفهوم سازمان آموزنده را نخستین بار پیتر سنج با انتشار اثری به نام >رشته پنجم یا هنر و عمل سازمان آموزنده

مطالب

تعداد: 21

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر