سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2841
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

11202 بازدید

واژه آپارتاید (Apartheid) رواج یافته در قاره‌ی آفریقاست و به معنی جدایی و تبعیض نژادی است. آپارتاید یکی از اصول پایه‌ای حزب ملی(1) آفریقای جنوبی بوده که حاکمیت این کشور را از سال 1948 تا سال‌های 1990 در اختیار داشته است.
قانون آپارتاید، حقوق مدنی انسان‌ها را بر پایه نژاد آن‌ها طبقه‌بندی می‌کرد. بر طبق این قانون‌ تقسیم‌بندی مدارس و دانشگاه‌ها با استانداردهای متفاوت نه بر پایه میزان دانش یا دارایی افراد، بلکه بر پایه تعلق نژادی دانش‌آموزان و دانشجویان سازمان می‌یافت. آفریقای جنوبی‌ها که از نژاد سفید بودند، از مدارس و دانشگاه‌های نسبتاً پیشرفته و با استانداردهای بالا بهره‌مند می‌شدند و آفریقای جنوبی‌ها که به نژاد سیاه تعلق داشتند به مدارس و دانشگاه‌های عقب افتاده با استانداردهای پایین فرستاده می‌شدند. در قانون آپارتاید رابطه جنسی و پیوند زناشویی میان سفید و سیاه ممنوع بود. تقریباً 80% از مساحت آفریقای جنوبی به سفید پوستان تعلق داشت که ورود افراد سیاه‌پوست به این مناطق، ممنوع بوده (مگر سیاه‌پوستانی که دارای پروانه ویژه بودند).
در سال 1970 بنا به تعریف جدید از شهروندان دولت آفریقای جنوبی که سیاه‌پوستان جزء شهروندان رسمی آن‌ها به شمار نمی‌آمدند دولت آفریقای جنوبی، سیاه‌پوستان را به 15 قبیله‌ی مجزا تقسیم کرد که در آن 20% باقی مانده (زیرا 80% مساحت کشور در اختیار مطلق سفید‌پوستان بود) کشور زندگی می‌کردند که از خودمختاری نسبی نیز برخوردار بودند.
در سال‌های 1980 سیاست تبعیض نژادی آ‏فریقای جنوبی با بحران‌های جدی روبرو شد. در این رابطه می‌توان از بحران‌های اقتصادی، رشد اپوزسیون معقول در داخل رژیم و شاید از همه مهم‌تر بایکوت و محاصره اقتصادی بین‌المللی و محکومیت قانون آپارتاید از طرف سازمان ملل متحد (UN) را نام برد.
در اواخر سال‌های 1980 و اوایل سال‌های 1990، قانون آپارتاید به مقدار قابل ملاحظه‌ای تعدیل یافت و اصلاح شد. با تدوین قانون اساسی موقت(2) از سال 1993 تا انتخابات آوریل 1994، قانون آپارتاید به عنوان نظام سیاسی در آفریقای جنوبی لغو گردید.

پاورقی‌ها:
1-National Party
2-Transition Constitution

منابع:
1- کتاب دانش نامه در علم سیاست، نوشته علی رحیق اعضان، با همکاری مارک گلی، انتشارات فرهنگی صبا، 1384.

ساختار درختی

مطالب

تعداد: 46
» 
1
2

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر