سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1559
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2890 بازدید

ابتکار دفاع استراتژیک ، اس. دی . آی Strategic Defense Initiative (SDI) .
برنامه نظامی کردن فضای کیهان که از سوی رسانه‌های گروهی به «جنگ ستارگان» معروف شده است. هدف از طرح «ابتکار دفاع استراتژیک» ایالات متحده آمریکا، تأمین شرایط وارد کردن ضربه اول از پست سپر فضایی و تسلط بر کل جهان است. به بیان دیگر، هدف از «اس. دی آی» که یک برنامه تحقیقاتی دراز مدت است، توسعه و استقرار سیستمی در زمین و فضا است که در آن با به کار بردن تکنولوژی بسیار پیشرفته، مانند اشعه لیزر و توپهای الکترومغناطیس بتوان موشکهای اتمی دشمن را در مراحل مختلف پرتاب و پرواز، نابود ساخت. مقامات آمریکایی این طرح را به عنوان یک سیستم دفاعی معرفی می‌کنند ولی به عقیده کارشناسان نظامی، چنانچه سیستم مزبور تکمیل شود، از آن می‌توان به عنوان یک سیستم مهم تعرضی استفاده کرد. گام واقعی به سوی طرحهای گسترده آمریکا برای نظامی کردن فضای کیهان در پنجم سپتامبر 1986 با پرتاب دو ماهواره از پایگاه کیپ کاناورال برداشته شد؛ این دو ماهواره، یکدیگر را در فضا منهدم کردند. ظاهراً از زمان پیشنهاد رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا در سال 1983 برای تهیه این برنامه تا سال 1992 بیش از 29 میلیارد دلار برای آن خرج شده است. مع هذا، رقم واقعی سرمایه‌گذاری در این برنامه نظامی کردن فضای کیهان فاش نشده است. اس. دی . آی. علی رغم از بین رفتن به اصطلاح تهدید هسته‌ای شوروی سابق که برانگیزنده پرزیدنت ریگان در ارائه آن بود، همچنان دنبال می‌شود. هنری کوپر مدیر برنامه اس. دی. آی در وزارت دفاع آمریکا نیز در سال 1992 گفت که هدف این برنامه، از دفاع از آمریکا در مقابل حمله گسترده موشکهای شوروی سابق، به حفظ و حراست از این یا آن نقطه در جهان در مقابل حملات موشکی محدود تغییر یافته است.

منابع:
1. فرهنگ علوم سیاسی، نوشته علی آقا بخشی با همکاری مینو افشاری راد، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1376

مناطق