پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2463
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2594 بازدید

ماهنامه پرسمان توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، منتشر می شود. در معرفی این ماهنامه می خوانیم:
«- مشاور و پاسخ‏گوى سؤالات فراوان شما در «حوزه دین و علوم انسانى» باشیم.
- آیینه سؤال‏ها، دیدگاه‏ها و اندیشه هایتان گردیم.
- عرصه گفت و گو و مشاوره شما با ارباب خرد و نظر را فراهم سازیم.
- زمینه پاسخ اندیشمندان گرانمایه دین و فرهنگ را به پرسش‏هایتان مهیا کنیم.
- همدم تنهایى تان باشیم و خستگى روان را با الهام از کلام وحى و راهنمایان سعادت آرام سازیم، و با مدد خورشید خوبى‏ها، موعود منتظر زندگى را از نو بازخوانى کنیم.»

● مدیر مسؤول: علیرضا مستشاری
● شورای سردبیری: محمد شکراللهی - روح‌الله حامدی
● نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت آموزش و تبلیغ
● تلفن تحریریه: 2908831
● تلفن امور مشترکان: 2110355
● صندوق پستی: 413-37185
● پیامک: 09191500933


رایانامه: info@porseman.net

موضوعات

ساختار درختی