جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
بر خط: 2839
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2277 بازدید

فصلنامه جستار، نشریه داخلی دانش پژوهان و اعضای حلقه های علمی تبلیغی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی است. این نشریه در زمینه های مرتبط با حوزه های علمیه و دین و مذهب به فعالیت می پردازد.

موضوعات