پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3121
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

6913 بازدید

در این شبکه می توانید از رویدادهای تازه و مهم خبری پیرامون مقابله با مفاسد اقتصادی در ایران و جهان و آخرین اطلاعات آگاه شوید.
همچنین در این شبکه ، دیدگاههای صاحب نظران اقتصادی و راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از مفاسد اجتماعی ونیز تحلیل و تفسیر پیرامون این مقوله در ایران و جهان گنجانده شده است.
این شبکه ، علاوه بر تولید اخبار روز آمد و ارسال آن بر روی شبکه جهانی اینترنت ، با تشکیل بانک اطلاعات ، زمینه لازم را برای استفاده خبرنگاران و دست اندرکاران اطلاع رسانی فراهم کرده است.

موضوعات

مطالب

تعداد: 21

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر