پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2439
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

17542 بازدید

خبرگزاری میراث فرهنگی در سال 1381 هجری شمسی آغاز به کار کرده است.
بخش های میراث فرهنگی، گردشگری، فرهنگ و هنر ، کتاب و صفحات ویژه از جمله بخش شنیداری مجموعه فعالیتهای فعلی خبرگزاری را تشکیل می‌دهند.

رایانامه: info@chn.ir

موضوعات

مطالب

تعداد: 123
» 
1
2
3
4
5

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر