دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
بر خط: 3050
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2414 بازدید

فصلنامه رسانه وابسته به دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها(معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) می باشد. این نشریه به صورت تخصصی درباره رسانه به کنکاش می پردازد.

رایانامه: faslnameh@resaneh.org

موضوعات

ساختار درختی