پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1727
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

7790 بازدید


فصلنامه کتاب نقد یکی از نشریات وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می باشد. این فصلنامه سعی دارد عرصه‌ای باشد برای تضارب آراء و ارائه نقد و ارزیابی نظرات و عقاید گونا‌گون در حوزه فلسفه، دین‌پژوهی، و مباحث نظری فرهنگ، سیاست، فقه و حقوق و سایر ساحات اندیشه و فکر با توجه و تاکید بر استفاده کارآمد از ادبیات نقد و بهره‌گیری از نظرات و تأملات محققان حوزه و دانشگاه، جهت پاسخگویی به سؤالات و شبهات موجود در فضای فکری ایران معاصر.

● صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
● سردبیر: بهمن شریف‌زاده
● نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوم، پلاک 33
● تلفن: 88743008 و 88735417
● نمابر: 88764792
● صندوق پستی: 444 ـ 13145

رایانامه: naghd@iict.ir

موضوعات

ساختار درختی

مطالب

تعداد: 1

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر