چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1076
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2692 بازدید

فصلنامه فروغ وحدت وابسته به دانشگاه مذاهب اسلامی می باشد. این فصلنامه در زمینه اسلام و مذاهب اسلامی فعالیت می نماید.

● صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی
● مدیر مسئول: علی رافعی
● تلفن: 66407712 (021)
● فاکس: 66461838 (021)
● نشانی: تهران، خیابان انقلاب - خیابان فلسطین جنوبی - خیابان شهید مهرداد روانمهر - پلاک 5
● صندوق پستی: 919-13145

موضوعات