پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3711
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

6740 بازدید

سایت فرهنگی ادبی لوح در حوزه فرهنگ و ادبیات فارسی فعالیت می کند. در معرفی این سایت چنین می خوانیم:
لوح، آئینه تلاش گروهی است که برآنند در حد بضاعت خود فرهنگ را آنسان که بایسته و شایسته عرضه کنند. لوح ادغامی است از تلاش بزرگانی چون علی معلم دامغانی، محسن مومنی، رضا امیرخانی، علیرضا قزوه، مرتضی سرهنگی و… با دوندگی های جوانانی چون [… ] بماند! لوح تعریفی بسته از فرهنگ ندارد، فعلاً از شعر و داستان و طنز و عکس و سینما و جامعه می گوید، چه کسی می داند شاید فردا از اقتصاد و ورزش و کشور و لشگر هم حرف راند…

● مدیرمسئول: محسن مومنی شریف
● سردبیر: علی محبّی

موضوعات

مطالب

تعداد: 9

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر