دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1703
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

13264 بازدید

سایت www.pajohe.ir سایت رسمی معاونت پؤوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی می باشد. این سایت به انعکاس اخبار فعالیت های پؤوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی می پردازد. همچنین مجموعه مقالات تولید شده و سخنرانی های برگزار شده توسط این معاونت بر روی سایت قرار داده شده است.

موضوعات

مطالب

تعداد: 71
» 
1
2
3

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر