دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1953
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2849 بازدید

سایت ایکرو، سایت رسمی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است. اولین بار فکر تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با طرح ادغام بخش‌های فرهنگی و تبلیغی نهادها و موسسات دولتی و عمومی فعال در خارج از کشور مطرح شد و پس از تدوین اساسنامه آن در شورایی متشکل از نخبگان و اندیشمندان فرهنگی و دینی و تصویب رهبر معظم انقلاب اسلامی عملا کار خود را در قالب یک سازمان مستقل و در زمره سازمان های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد.

● نشانی: تهران، بزرگراه رسالت،روبروی در شمالی مصلی تهران، مجتمع امام خمینی(ره)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ص. پ. 3516/15815
● تلفن: 88153318-88153317
● نمابر: 88843278آدرس اینترنتی: icro.ir

رایانامه: info@icro.ir

موضوعات