پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1625
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

6630 بازدید

ماهنامه تدبیر وابسته به سازمان مدیریت صنعتی می باشد. این ماهنامه به صورت تخصصی در حوزه مدیریت و به خصوص مدیریت سازمانی فعالیت می نماید.

● صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
● مدیر مسئول: نصرالله محمد حسین فلاح
● سردبیر: محمد مهدی فرقانی

موضوعات

ساختار درختی

مطالب

تعداد: 9

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر