پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2101
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2595 بازدید

نشریه اندیشه صادق یکی ازنشریه های منتشر شده در دانشگاه امام صادق(ع) می باشد که وابسته به مرکز تحقیقات این دانشگاه می باشد. در معرفی این نشریه چنین می خوانیم:
در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه امام صادق علیه السلام و با توجه به قابلیتها و توانایی های دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، نشریه دانشجویی مرکز تحقیقات با عنوان «اندیشه صادق» با اهداف زیر منتشر میشود:
- اشاعه اندیشه ها و نوآوریهای علمی در حوزه علوم انسانی با تکیه بر مبانی اسلامی.
- گسترش فرهنگ و باورهای دینی.
- بررسی و نقد مبانی، نظریه ها و روشهای علوم انسانی با اتکا بر مبانی اسلامی.
- ارتقای سطح علمی و تقویت روحیه تحقیق دانشجویان به ویژه دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام.
- تلاش برای حل شبهات اعتقادی نسل جوان به ویژه دانشجویان دانشگاه های کشور.

همچنین چند بند از ضوابط انتشار و وظایف نشریه عبارت است از:
زمینه تخصصی نشریه، رشته های علوم انسانی با اولویت رشته های موجود در دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشد.
هر شماره عادی نشریه در بردارنده مقالات دریافتی در رشته های مختلف میباشد و ویژه یک رشته یا دانشکده خاص نمی باشد.

موضوعات

ساختار درختی