پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1755
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

8693 بازدید

فصلنامه نقد و نظر یکی از نشریات وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می باشد. این فصلنامه در حوزه فلسفه، دین‌پژوهی، و مباحث نظری فرهنگ، سیاست، فقه و حقوق و سایر ساحات اندیشه و فکر با توجه و تاکید بر استفاده کارآمد از ادبیات نقد و بهره‌گیری از نظرات و تأملات محققان حوزه و دانشگاه، جهت پاسخگویی به سؤالات و شبهات موجود در فضای فکری ایران معاصر به فعالیت می پردازد.

● صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
● مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی
● سردبیر: علیرضا آل بویه
● تلفن: 7742165-0251
● صندوق پستی: 3693-37185

موضوعات

ساختار درختی

مطالب

تعداد: 3

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر