پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1740
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

4477 بازدید

ماهنامه علمی تخصصی معرفت در زمینه فلسفه و معرفت شناسی، اخلاق و دین فعالیت منتشر می شود. این نشریه به صاحب امتیازی مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) و مدیر مسئولی آیت‌الله محمد‌تقی مصباح و زیر‌نظر شورای سر‌دبیری به صورت ماهنامه در زمینة‌ علوم انسانی ـ اسلامی به زبان فارسی و در گسترة بین‌المللی منتشر و توزیع می‌گردد.
● نشانی پستی: قم ـ بلوار امین ـ 20 متری گلستان ـ کوچه 2 ـ شماره 11
● تلفن تماس: 2936008
● نمابر: 2934483 - (0251)

رایانامه: marifat@qabas.net

موضوعات

ساختار درختی