دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
بر خط: 3407
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1491 بازدید

فصلنامه علمی ترویجی سیاست دفاعی وابسته به پژوهشکده علوم دفاعی – استراتژیک می باشد. این نشریه به صورت تخصصی درباره جنگ و تجهیزات نظامی به کنکاش می پردازد.

موضوعات

ساختار درختی