دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
بر خط: 2394
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1538 بازدید

فصلنامه علمی ترویجی سیاست دفاعی وابسته به پژوهشکده علوم دفاعی – استراتژیک می باشد. این نشریه به صورت تخصصی درباره جنگ و تجهیزات نظامی به کنکاش می پردازد.

موضوعات

ساختار درختی