پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2673
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

8495 بازدید

دوهفته نامه «پگاه حوزه» وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می باشد. این نشریه در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از منظر اسلامی به فعالیت می پردازد.
دوهفته نامه «پگاه حوزه» در مهر ماه سال 1379 متولد شد. ابتدا به صورت دو هفته نامه و پس از مدتی به صورت هفتگی و مجدداً نیز هر دو هفته یک بار در میان مخاطبان آمد و همچنان بر این شیوه ادامه انتشار می یابد.
در معرفی این نشریه چنین می خوانیم:
«پگاه از آغاز با تکیه بر مشی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و با اسلوبی وفادار به رسالت های حوزه در صدد ایجاد ارتباط با طیف جوان حوزه و دانشگاه بوده و چونان پلی میان آنان ، ارتباط فرهنگی بین دو قشر را برقرار کرده و به مثابه یاوری استوار ، در حد وسع و تکلیف خود نگاهی به پگاه رشد و رستن داشته و موجبات تعالی آنان را در چشمداشت خود محفوظ داشته است.
طرح سؤالات و پرداختن به مسائل روز در قالب تحلیل رویدادها با نگاهی آینده نگرانه و جستارگشایی از رازهای ناگفته و ناگشوده در حوزه های مختلف اندیشه و معارف اسلامی از جمله بایسته هایی است که پگاه برای خود قائل بوده و کوشیده است که به رسالت های خود جامه تحقق بپوشاند.
مهم ترین راهبرد پگاه تلاش تئوریک و نظام مند برای ایفای مسئوولیت تاریخی تبلیغ دانش و ترویج دانایی و آگاهی هایی است که از پگاه قرون متمادی بر دوش اندیشمندان متعهد در نهادهای علمی اسلام و شیعه سنگینی می کند.
بر این اساس، پگاه در طول حیات خود در این راه خطیر گام برداشته و در ارتقای بینش و فرهنگ اسلامی مخاطبان خود سهم به سزایی داشته و دوام و استمرار خود را نیز در تمسک به این شیوه می داند.»
● مدیر مسئول و سردبیر: سید عباس صالحی
● آدزس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچه 21، پلاک 29
● تلفکس: 3-7832952 (0251)
● صندوق پستی: قم 4446-37185

موضوعات

ساختار درختی

مطالب

تعداد: 3

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر