دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 5789
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2479 بازدید

ماهنامه مبلغان توسط معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی مدیریت حوزه علمیه قم منتشر می شود. این ماهنامه ویژه مبلغان دینی و در حوزه های مختلف دینی و مذهبی منتشر می گردد.

● مدیر مسئول: محمد حسن نبوی
● سردبیر: حسین ملانوری
● تلفن: 2933190 (0251)
● فاکس: 2914466 (0251)
● نشانی: قم، ابتدای بلوار امین، مدرسه معصومیه، معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه قم، دفتر مجله مبلغان
● صندوق پستی: 868-37185

موضوعات

ساختار درختی