سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1237
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1391 بازدید

ماهنامه نگاه توسط مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ منتشر می شود. این ماهنامه به طور تخصصی در زمینه جنگ، تسلیحات نظامی و موضوعات مرتبط با جنگ به فعالیت می پردازد.

● صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
● مدیر مسئول: حسین سلامی
● تلفن: 4697227


موضوعات

ساختار درختی