دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 5760
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

7794 بازدید

فصلنامه هفت آسمان وابسته به مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب می باشد. این نشریه به صورت تخصصی در حوزه ادیان و مذاهب به فعالیت می پردازد. در معرفی این فصلنامه می خوانیم:
مجله هفت آسمان تلاشى است صمیمانه، براى نشان دادنِ راههاى مختلفى که رو به آسمان دارند، و گامى است فروتنانه به سوى هم‏زیستى، هم‏سخنى و هم‏دلىِ بیشترِ طالبانِ حقیقت و جویندگانِ اخلاق و فضیلت. بر آنیم و در این راه کوشیده ایم که به دیگر ادیان و مذاهب، نگاهى عالمانه داشته باشیم. ما در پى آنیم که با یکدیگر بودن، و با هم‏دیگر سخن‏گفتن را تجربه کنیم و برخورد و تعارض را به گفت‏ وگو و تعامل تبدیل نماییم.

● مدیر مسئول: سید ابوالحسن نواب
● سر دبیر: حمید رضا شریعتمدارى
● نشانى: قم، شهرک پردیسان، روبروى مسجد امام صادق(ع)
● صندوق پستى: 37185 -178
● تلفن: 13-2802610-0251

رایانامه: mag@religions.ir

موضوعات

ساختار درختی

مطالب

تعداد: 10

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر