چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1448
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

7499 بازدید

فصلنامه ندای صادق توسط دانشگاه امام صادق(ع) منتشر می گردد. این فصلنامه به صورت تخصصی در حوزه فقه و حقوق خانواده به فعالیت می پردازد.

● صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
● مدیر مسئول: صدیقه مهدوی کنی
● سردبیر: دکتر علیرضا فیض
● تلفن: 4-22094901 (021)
● فاکس: 22065437 (021)
● نشانی: تهران، بلوار فرحزاد، خ شهید طاهرخانی، واحد خواهران دانشگاه امام صادق
● صندوق پستی: 111-14655

رایانامه: nashriat@isuw.ac.ir

موضوعات

ساختار درختی

مطالب

تعداد: 2

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر