چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1250
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2892 بازدید

فصلنامه نامه مفید، نشریه ای علمی- پژوهشی درباره علوم انسانی و اسلامی است که زمینه فعالیت آن فلسفه، حقوق و اقتصاد می‌باشد.

● صاحب امتیاز: دانشگاه مفید قم
● مدیر مسئول: سید مسعود موسوی کریمی
● تلفن: 66710735 (021)
● فاکس: 66710734 (021)
● نشانی: تهران، حافظ جنوبی، خیابان کامران صالح، کوچه حسن شاتری، پلاک 12، دفتر دانشگاه مفید کدپستی 48313/11356

رایانامه: q.j@mofidu.ac.ir

موضوعات

ساختار درختی