دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 5727
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

27142 بازدید

خبرگزاری شبستان یک خبرگزاری غیردولتی است که موضوع فعالیت خود را دین قرار داده است. در معرفی این خبرگزاری چنین آمده است:
دین در نگاه ما اندیشه و نگرش، باورها و اعتقادات، ارزش ها و رفتار انسان هاست. با این بیان، ما در صدد نشر اندیشه‌های ناب دینی هستیم که باور و اعتقاد مخاطبان را تقویت نماید و هر چه بیشتر رفتار آنان را به مکتب نزدیک سازد. بنابراین به عنوان یک رسانه نقد کژی‌ها و سستی‌ها، بیان شبهات و خرافات و مقابله با آنها از وظایف خبرگزاری است.

رایانامه: khabar@shabestan.ir

موضوعات

مطالب

تعداد: 228
» 
1
2
3
4
5

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر