دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1124
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

6883 بازدید

ماهنامه رواق هنر و اندیشه وابسته به مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما می باشد. این نشریه در حوزه هنر و اندیشه به فعالیت می پردازد.

● مدیر مسئول: احمد پهلوانیان
● سردبیر: وحید حیاتی
● دبیر تحریریه: سیدحمیدرضا قادری
● تلفن: 2917442 (0251)
● فاکس: 2917442 (0251)
● صندوق پستی: 8111-37165

موضوعات

ساختار درختی

مطالب

تعداد: 1

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر