شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 3026
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2522 بازدید

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی و اطلاع رسانی شمیم یاس توسط معاونت فرهنگی - تربیتی حوزه های علمیه خواهران منتشر می گردد. این ماهنامه در حوزه دین، فرهنگ و موضوعات اجتماعی به فعالیت می پردازد.

● صندوق پستی: 37185/4366
● تلفن: 0251-2935972

رایانامه: yas@hawzah.net

موضوعات

ساختار درختی