دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1886
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

8623 بازدید

این سایت صفحه شخصی ناصر فکوهی می باشد. در معرفی سایت چنین می خوانیم:
«این پایگاه، مرکزی است برای ترویج و آموزش و بحث درباره مسائل نظری و کاربردی زندگی اجتماعی از دیدگاه انسان‌شناسی و فرهنگ، به ویژه در حوزه ایران و جهان معاصر. پایگاه ابتدا به صورت یک سایت شخصی راه اندازی شد، اما به تدریج شکل یک سایت عمومی را به خود گرفت که جایگاهی برای تبادل اندیشه میان تمامی کنشگران این حوزه ها باشد. و این سیاستی است که در آینده نیز دنبال خواهد شد.»
بخش های مختلف سایت عبارتند از:

1. بخش شخصی پایگاه
این بخش ها شامل شرح حال، فعالیت های آموزشی و پژوهشی، کتاب ها، دروس و سایر مواردی می شود که صرفا به مدیریت پایگاه مربوط می شوند و در شکل جدید پایگاه از سایر بخش ها جدا شده و در بالای صفحه اول قرار گرفته اند.

2. خبرها
این بخش به انتشار اخبار انسان‌شناسی و فرهنگ به ویژه در ایران ولی در برخی موارد در جهان اختصاص دارد. مفهوم خبر در این پایگاه به حوزه خبرهای علمی محدود شده و رابطه محسوسی با وقایع روز نخواهد داشت. و هر چند تلاش می شود تا حد امکان در زمان کوتاه و به موقع اخبار مربوط به همایش ها پوشش داده شود، اما با توجه به نیاز به تهیه گزارش علمی از آنها امکان فاصله افتادن های زمانی نیز در اینجا وجود دارد.

3. مقاله‌ها
این بخش به ارائه مقالاتی اختصاص دارد که در شکل و محتوای خود قالب های متعارف علمی را رعایت کرده باشند. مقالات این بخش به صورت خلاصه های کوتاه، خلاصه های بلند و یا متن کامل ارائه می شوند و عمدتا شامل دو گروه مقالات علمی و مقالات ترویجی می شوند. حجم مقالات ارائه شده می تواند از 500 کلمه ( برای خلاصه ها) تا 10000 کلمه برای مقالات علمی در متن کامل باشد. در مورد مقالات علمی در صورت امکان از راهنمای تهیه مقالات که در اینجا ارائه شده است استفاده نمائید. در هر مورد وجود خلاصه مقالات به زبان های انگلیسی یا فرانسه می تواند ما را در ایجاد پایگاه های موازی یا صفحات اختصاصی به این زبان ها و معرفی بهتر کارها یاری رساند.

4. گزارش‌ها و سخنرانی‌ها
گزارش های ارائه شده در این پایگاه عمدتا شامل گزارش سخنرانی ها، همایش ها، میزگردهای تخصصی، و... سایر موارد مشابه می شود. این گزارش ها یا به صورت متن اصلی سخنرانی ارائه خواهد شد و یا در قالب گزارش های متعارفی که یک گزارشگر تهیه و ارائه خواهد داد. که در صورت اخیر نام گزارش گر ذکر خواهد شد. در همه موارد ذکر دقیق محل برگزاری، برگزارکنندگان، محورهای بحث و مشخصات دقیق شرکت کنندگان در آن ضروری است.

5. گفتگوها
گفتگوها شامل گفتگوهای کوتاه یا بلند می شوند که رسانه های مختلف با مدیر پایگاه یا با کنشگران دیگر حوزه انسان‌شناسی و فرهنگ به انجام رسانده اند. بخش زیادی از گفتگوها نیز ترجمه هایی است از گفتگوهایی که در نشریات جهانی با متفکران این حوزه به انجام رسیده است.

6. پاره‌های انسان‌شناسی
در این بخش تلاش می شود که جایگاهی برای نوشته های با ابعاد و اشکال آزاد اعم از تالیف و ترجمه فراهم شود. تکه هایی از متون مهم انسان‌شناسی، ارائه تعاریف و بحث های کوتاهی درباره مفاهیم مهم انسان‌شناسی و فرهنگ، بحث های کوتاه و غیره همگی می توانند در این صفحه مطرح شوند.

7. اندیشه‌های دیداری
در این بخش عمدتا گزیده گویی ها و افکاری که در قالب های زبانی خاص و فشرده با تصویر یا طرح هایی همراه شده اند. عرضه می شوند. در حال حاضر این بخش عمدتا از نوشته های مدیر پایگاه و طرح های یکی از همکاران او اختصاص دارد اما تلاش آن است که این محدوده شکسته شود و بتوانیم گزیده گویی های دیگری را در حوزه انسان‌شناسی و فرهنگ در این بخش همراه با تصاویر وارد کنیم.

8. یادبودها
در این بخش از همه شخصیت ها و بزرگانی که درگذشته اند و زندگی آنها تاثیری مهم در شکل گیری علم انسان شاسی یا فرهنگ داشته است، چه ایرانی و چه غیر ایرانی تقدیر به عمل خواهد آمد. شکل این تقدیر ها می توانند بسیار متفاوت باشند و از چند خط به صورت یک خاطره و معرفی کوتاه تا اختصاص دادن یک مقاله تخصصی متغییر باشند. همچنین ترجمه هایی درمورد درگذشتگان در این بخش ارائه خواهد شد.

9. صفحه بوردیو
این بخش به طور کامل به پیر بوردیو، جامعه شناس و انسان شناس فرانسوی اختصاص خواهد داشت. پیر بوردیو استاد کرسی جامعه شناسی در کلژ دو فرانس در سال 2002 در پی دورانی طولانی و جانفرسا از بیماری سرطان در سن 71 سالگی درگذشت، اما میراث عظیمی از خود به جای گذاشت.

10. معرفی و نقد
این بخش به معرفی و نقد اثار مختلف در حوزه انسان‌شناسی و فرهنگ اختصاص دارد. این آثار می توانند شامل معرفی مراکز علمی، کتاب ها و نشریات تخصصی، مقالات، فیلم های مستند یا داستانی و هر گونه موضوع دیگری که در هر قالب رسانه ای عرضه شده باشد، می شود. همانگونه که از عنوان این صفحه مشخص است، نوشته ها ممکن است نقدهایی طولانی و یا صرفا معرفی های کوتاه باشند. اما تلاش آن است که در هر مورد نوشته ارائه شده بتواند به خوانندگان در یافتن مطالب و خطوط تحقیقی مورد نظرشان یاری رسانند.

11. گالری
این گالری شامل بخش کوچکی از عکس هایی است که مدیر پایگاه در طول سفرهایش در ایران یا سایر کشورهای جهان تهیه کرده است. تعدادی از این عکس ها در شکل جدید پایگاه در بالای صفحه ارائه می شوند و هر بار وارد صفحه جدیدی شوید عکس جدیدی که البته برای صفحه برش خورده است به نمایش در می آید. اما به دلیل کمبود جا گالری در حال حاضر تجدید نمی شود.

12. پیوندها
پیوندها شامل تمام پایگاه های اینترنتی می شوند که می توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به خوانندگان در پیشبرد مطالعاتشان در زمینه ای ورد نظر پایگاه کنونی کمک کنند این پیوندها شامل سایت های نهادها و مراکز رسمی، سایت های مطبوعاتی و سایر رسانه ها، بانک های اطلاعاتی و دائره المعارف ها و فرهنگ ها، و پرتال های اینترنتی، و همچنیین تعدادی از سایت های شخصی مفید خواهد بود. پایگاه های معرفی شده در این بخش همچون سایر موارد در سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی خواهند بود. در صورتی که زبان پایگاه فارسی نباشد در ادامه اسم نام زبان آن خواهد آمد. برخی از پایگاه ها نیز درون خود مقالات و نوشته ها معرفی می شوند.

13. کارگاه روش
این صفحه به ارئه مطالب کوتاه یا بلندی اختصاص دارد که موضوع آنها روش شناسی در حوزه های انسان‌شناسی و فرهنگ است. تاکید عمدتا در این بخش بر روشهای کیفی است و تلاش شده است که مطالب کوتاه باشند.

14. آزمایشگاه انسان‌شناسی
در این بخش تمام نوشته ها و مطالبی که دانشجویان در چارچوب دروس و یا گزارش های تحقیقی خود به مدیریت پایگاه ارائه داده اند عرضه می شود. در حال حاضر پایگاه به مطالب دانشجویان ما اختصاص دارد ولی این بخش همچون سایر بخش ها به سوی سایر مطالعات دانشجویی در این حوزه ها نیز گشوده است. در این حالت موافقت استاد مربوطه برای تمام تحقیقاتی که در چارچوب های مشخص دانشگاهی و کلاسی عرضه شده است ضروری است.

15. کارگاه ترجمه
در این بخش فعالیت های مربوط به دو کارگاه فرانسه و انگلیسی که به صورت پیوسته به وسیله مدیر پایگاه مشغول به کار هستند عرضه خواهد شد.

16. تاریخچه علوم اجتماعی
این بخش که در شکل جدید پایگاه آغاز می شود شامل نوشته ها، گفتگوها، خاطرات شفاهی، اسناد و تمام اشکال رسانه ای دیگر ( اعم از فیلم، صدا، تصویر، و...) می شود که بتوانند بخشی از تاریخ علوم اجتماعی ایران را روشن کنند. در این بخش علوم اجتماعی به عنوان یک کل در نظر گرفته شده است هر چند که اکید بیشتر بر سه حوزه انسان‌شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی خواهد بود.

افراد و مشاهیر

موضوعات

مطالب

تعداد: 1

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر