دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1804
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

7565 بازدید

سایت مرکز پژوهشهای فرهنگی ایران و روسیه در نظر دارد تا با انجام مطالعات مورد نیاز و تدوین وترجمه مقالاتی در حوزه روسیه شناسی از یک سو و ارائه آمار و اطلاعات موجود در عرصه فرهنگ روسیه از سوی دیگر شناختی واقعی از وضعیت معاصر روسیه (با نگاهی به گذشته پر فراز و فرود آن)، به خوانندگان ایرانی ارائه نماید و متقابلاً با عرضه ی مقالاتی در خصوص ایران معاصر و پیشینه فر هنگ غنی ایرانی و اسلامی، چهره اصیلی از ایران در مقابل دیدگان خوانندگان روس ترسیم نماید.
گفتنی است در حال حاضر دو نشریه "ایران امروز" و "فرهنگ روس" به زبانهای روسی و فارسی که بخشی از این رسالت را بر عهده دارند و از سوی مرکز پژوهشهای فرهنگی ایران و روسیه منتشر می شوند، در این تارنما بصورت الکترونیکی در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
سایت مرکز پژوهشهای فرهنگی ایران و روسیه همچنین ارگان اطلاع رسانی اینترنتی بنیاد "انستیتوی بین المللی ایران شناسی" در روسیه نیز می باشد.
این بنیاد که به تازگی در روسیه به ثبت رسیده در پی ساماندهی به فعالیت های متفرق اما دامنه دار ایران شناسی در روسیه و کشورهای مشترک المنافع بوده و تلاش می کند که تعامل سازنده ای با سایر ایران شناسان و مراکز ذیربط آنان در سراسر جهان برقرار نماید.
اعضای فعلی این بنیاد را ایرانشناسان روسیه تشکیل می دهند و در آینده ی نزدیکی اعضای خارجی نیز می توانند به این مجموعه به پیوندند.
"آکادمی بین المللی ایرانشناسی" نیز که یکی از زیر مجموعه های این بنیاد می باشد خود را عهده دار هدایت و سازماندهی مطالعات ایرانی در روسیه و کشورهای همجوار می داند.
تدوین و انتشار دانشنامه ایران معاصر، حمایت از مطالعات و پژوهشهای دانشگاهی، بر گزاری نشست ها ی علمی و انتشار کتب مورد نیاز در حوزه ایرانشناسی از جمله اقداماتی است که مراکز مذکور در دستور کار خود دارند.

موضوعات

مناطق

مطالب

تعداد: 3

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر