دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1718
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3425 بازدید

ماهنامه کتاب ماه ادبیات و فلسفه توسط خانه کتاب منتشر می گردد. این ماهنامه شامل نقد و بررسی و درج مشخصات کامل کتاب های منتشر شده با موضوع های ادبیات و فلسفه و روان شناسی و زبان و مشتمل بر ادبیات ایران و کشورهای خارجی، فلسفه قدیم و جدید، اخلاق، منطق، روانشناسی، معرفت شناسی، زبان شناسی و ... می باشد.

● صاحب امتیاز: خانه کتاب ایران
● سردبیر: علی اوجبی
● تلفن: 66966203 (021)
● فاکس: 66415244 (021)
● نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین، شماره 1178
● صندوق پستی: 313-13145

رایانامه: webmaster@ketab.org.ir

موضوعات

ساختار درختی