سه‌شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1154
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2550 بازدید

فصلنامه پیام حوزه توسط شورای عالی حوزه عملیه قم منتشر می گردد. این ماهنامه در حوزه دین و مذهب به فعالیت می پردازد.

● آدرس: قم، مدرسه فیضیه، شورای عالی حوزه علمیه
● کد پستی: 37137
● صندوق پستی: 3856-37185
● تلفن: 7744585-0251

موضوعات

ساختار درختی