شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2814
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1947 بازدید

فصلنامه اقتصاد سیاسی وابسته به دفتر پژوهش های فرهنگی می باشد. این فصلنامه به صورت تخصصی در حوزه اقتصاد سیاسی به فعالیت می پردازد.

● صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
● مدیر مسئول: محمود عبدالله زاده
● سردبیر: محمود عبدالله زاده
● نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش کوچه یگانه، پلاک215، کدپستی 1584736913
● تلفن: 88847846-88849461 (021)
● فاکس: 88847846 (021)
● صندوق پستی: 4691-15875

رایانامه: iranpoliticaleconomy@gmail.com

موضوعات

ساختار درختی