شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 968
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

4602 بازدید

سایت رفاه نسخه ی الکترونیکی از مطالب بولتن‌های اقتصادی- تجاری- سیاسی - اجتماعی می‌باشد که طی سالهای گذشته توسط هفته‌نامه رفاه، تحت پوشش نام انتشارات بین‌المللی توسعه روابط تجاری در تیراژی محدود روزانه چاپ ‌شده است و در اختیار دست‌اندرکاران تجارت و اقتصاد کشور قرار ‌گرفته است.
مسئولین سایت معتقدند این سایت رفاه در نظر دارد با ارائه تازه‌ترین اطلاعات و اخبار کاربردی، از طریق نسخه چاپی و نسخه الکترونیکی، بازوی توانمند دست‌اندرکاران و صاحبنظران اقتصاد کشور قرار گیرد و دوشادوش آنان در گردش چرخ اقتصاد کشور تلاش نماید.

رایانامه: info@refahnews.com

موضوعات

مطالب

تعداد: 1

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر