شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1075
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1389 بازدید

سایت نوسازی در حوزه های مختلف خبری به ارائه خبر، گزارش و تحلیلی می پردازد. دربخشی از معرفی این سایت می خوانیم:
«نوسازی» در صدد یافتن نقاط قوت در مدیریت استراتژیک نظام و تقویت آن و رفع نقاط ضعف در گسترۀ ملی و فرا ملی پیش روی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، و در این راه دست تمامی کارشناسانی را که به هر نوع می توانند در بخش های مختلف سایت قلم بزنند می فشارد و آماده دریافت اخبار، گزارشات، یادداشت ها و تحلیل های کارشناسان، اصحاب قلم و تمامی دلسوزان نظام جمهوری اسلامی است.

موضوعات