سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 4342
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2366 بازدید

دوماهنامه آیینه پژوهش توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى منتشر می شود.

● صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم)
● مدیر مسئول: محمد جعفرى گیلانى
● سردبیر: محمد على مهدودىراد
● تلفن: 7742152
● فاکس: 7742165
● محل انتشار: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى
● آدرس پستی: قـــم، خیابان شهدا، کوچه آمار، 4 مترى فروردین، پلاک 4
● صندوق پستی: 37185 - 3693


موضوعات

ساختار درختی