سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1153
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

7196 بازدید

سایت www.irip.ir سایت رسمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران می باشد. در این سایت اخبار و گزارش فعالیت ها و پژوهش های موسسه در اختیار کاربران قرار می گیرد.
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه های فلسفه، حکمت و دانش های مرتبط تأسیس شده است. این مؤسسه پیش از این در قالب دو پژوهشکدۀ "حکمت و ادیان" و "تاریخ و فلسفۀ علم" فعالیت می کرد که بر اساس مصوبۀ شورای گسترش آموزش عالی به تاریخ 12 /3 / 1380 در ساختار جدید به فعالیت خود ادامه می دهد.
اهداف مؤسسه بدین قرارند:
1. کمک به توسعۀ پژوهش در زمینه های حکمت اسلامی، فلسفۀ غرب، کلام، ادیان و عرفان، فلسفۀ تطبیقی، منطق، تاریخ و فلسفۀ علم، مطالعات علم و فلسفه دین؛
2. زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی فلسفی و نظری در کشور؛
3. بررسی و شناسایی شاخه های نوین فلسفه و معرفی آنها در کشور؛
4. طرح مسائل سنتی فلسفه و رشته های مرتبط به روشی جدید؛
5. کوشش برای احیای جایگاه ویژۀ ایران در فلسفۀ اسلامی و فلسفه به صورت کلی؛
6. کوشش برای نشر فرهنگ فکر و اندیشۀ فلسفی و منطقی در جامعه.
وظایف مؤسسه در راستای اهداف فوق الذکر مواردی چون: انجام طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای، پرداختن به دانشهای میان رشته ای بین فلسفه و دیگرعلوم، تصحیح و ترجمه و تألیف متون فلسفی، عرفانی و کلامی به زبانهای فارسی و خارجی، همکاری با مراکز فلسفی و مؤسسات مشابه در جهان، جذب نخبگان و پژوهشگران ممتاز و برجستۀ داخل و خارج و چاپ و انتشار فصلنامه و کتب و نشریات تخصصی هستند.
ارکان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه هیئت امنا، رئیس و شورای پژوهشی هستند. هیئت امنا از وزیر علوم تحقیقات و فناوری ( رئیس هیئت امنا )، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا نمایندۀ وی و چهار تا شش تن از شخصیتهای علمی – فرهنگی که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه داشته باشند و رئیس مؤسسه ( دبیر هیئت امنا ) تشکیل شده است. این هیئت وظایفی را چون: تدوین و تصویب آیین نامه داخلی هیئت امنا، تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابط و مقررات و بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رییس مؤسسه پیشنهاد می شود برعهده دارد.
رییس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه هم وظایفی را چون: اداره و هدایت امور مؤسسه و نظارت بر حسن اجرای کلیۀ فعالیتهای آن، پیشنهاد تشکیلات مؤسسه به هیئت امنا، تنظیم و پیشنهاد بودجۀ سالانه به هیئت امنا، تنظیم و پیشنهاد برنامۀ سالانه و پنج ساله به هیئت امنا و ارائۀ گزارش عملکرد سالانۀ مؤسسه به هیئت امنا و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برعهده دارد.
شورای پژوهشی مؤسسه از رییس مؤسسه (رییس شورا)، معاون پژوهشی مؤسسه (دبیر شورا)، رؤسای پژوهشکده ها و دو تا پنج نفر ازاعضای هیئت علمی تشکیل شده است.
وظایف و اختیارات شورای پژوهشی بدین قرارند:
1. تصویب طرحها و برنامه های پژوهشی؛
2. نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرحهای پژوهشی؛
3. نظارت بر انتشار نشریات پژوهشی؛
4. بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی و پژوهشی؛
5. تعیین خط مشی مؤسسه برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی – پژوهشی؛
6. ارزیابی نتایج فعالیتهای پژوهشی؛
7. بررسی و تصویب سفرهای علمی کوتاه مدت و بلند مدت.

● نشانی: تهران ، خیابان ولی عصر ، خیابان نوفل لوشاتو ، خیابان آراکلیان ، شماره 6
● کد پستی: 14816-11336
● صندوق پستی: 7166-14155
● تلفن مرکزی: 66409508، 66419605، 66405445

رایانامه: academy@irip.ir

موضوعات

مطالب

تعداد: 1

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر