چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 880
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2818 بازدید

فصلنامه فرهنگ جهاد، در چهار بخش زیر اقدام به درج مقالات تحقیقی می‌کند:
1- دینی
2- فرهنگ و ارزش
3- طبیعت و زندگی
4- تاریخ و تمدن

● صاحب امتیاز: حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی
● مدیر مسئول: سیدعلی حسینی
● تلفن: 2936555 (0251)
● فاکس: 2935362 (0251)
● نشانی: قم، خیابان مصلی قدس، کوچه 10، پلاک 8
● صندوق پستی: قم، 186-37185


موضوعات

ساختار درختی