جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بر خط: 2912
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1824 بازدید

فصلنامه معارف عقلى یکی از نشریات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) می باشد. فعالیت این نشریه در زمینه بنیاد ‌ترین مباحث علوم عقلى اسلامى، دائرهْْ‌المعارف نویسى و تخصص‌هاى مرتبط با آن، متناسب با اهداف مرکز پژوهشى دائرةالمعارف علوم عقلى اسلامى است.

موضوعات

ساختار درختی