شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
بر خط: 1537
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1856 بازدید

هفته نامه مهر یکی از نشریات وابسته به انتشارات سوره مهر از موسسات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی می باشد. این هفته نامه در حوزه فرهنگ، هنر و ادب و اندیشه فعالیت می کند. مهر از اردیبهشت 1376 تا کنون منتشر می شود.
● مدیر مسئول: حسن بنیانیان
● سردبیر: محمد حمزه زاده

موضوعات