پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3699
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

8506 بازدید

سایت فرهنگ شناسی سایت شخصی نعمت الله فاضلی است. نعمت الله فاضلی دارای دکترای انسان شناسی اجتماعی- فرهنگی با رویکرد بین رشته ای با گرایش «مطالعات فرهنگی» می باشد و در زمینه های مطالعات آموزش عالی، مردم نگاری با تمرکز بر مردم نگاری در حوزه های ایران، بریتانیا و کشورهای عضو اکو و همچنین آموزش انسان شناسی و مطالعات فرهنگی فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مشاوره های تخصصی فعالیت می نماید.
در این سایت برخی از آثار و مقالات فاضلی در دسترس کاربران قرار گرفته است. سرفصل های موضوعی این سایت عبارتند از:
- انسان شناسی فرهنگی
- جامعه شناسی فرهنگ
- سیاست فرهنگی
- فرهنگ و رفاه اجتماعی
- مطالعات علم و دانشگاه
- مطالعات فرهنگی

رایانامه: nfazeli@hotmail.com

موضوعات

مطالب

تعداد: 15

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر