شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 3053
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

6340 بازدید

ماهنامه پاسدار اسلامی، یکی از نشریات قدیمی است که از سال 1360 در زمینه های علمى، فرهنگى ، مذهبى و اجتماعى فعالیت می کند. این نشریه توسط دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم منتشر می شود.

● صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
● مدیر مسئول: محمد حسن رحیمیان
● نشانى: قم، خیابان شهدا ـ صندوق پستى 777/37185
● تلفن: 7742163
● دور نگار: 7742162

موضوعات

ساختار درختی

مطالب

تعداد: 4

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر