شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2513
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1511 بازدید

ماهنامه گلبرگ توسط مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما منتشر می شود. این نشریه در زمینه های عقیدیتی، سیاسی و اجتماعی فعالیت می کند.

● صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
● مدیر مسئول: داود رجبی نیا
● سردبیر: مریم رضایی، فریده پیشوایی
● تلفن: 2919670-2935803 (0251)
● فاکس: 2915510 (0251)
● نشانی: قم، بلوار امین، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما/دفتر تهران : جام جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیر زمین،
● صندوق پستی: قم، 3133-37185رایانامه: info@irc.ir

موضوعات

ساختار درختی