شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 3155
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2668 بازدید

فصلنامه پژوهش حوزه توسط معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و در زمینه دین و علوم انسانی منتشر می گردد.

 

● صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

● مدیر مسئول: علیرضا امینی

● سردبیر: عطاء الله رفیعی آتانی

● تلفن: 7837979 (0251)

● فاکس: 2935928 (0251)

● نشانی: قم، بلوار رامین، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم

● صندوق پستی: 3361-37185

رایانامه: ph.hawzeh@hawzeh.net

موضوعات