پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3149
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2498 بازدید

فصلنامه حکمت و فلسفه نشریه ای تخصصی در زمینه حکمت و فلسفه است که توسط دانشگاه علامه طباطبایی منتشر می شود.

● صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
● مدیر مسئول: دکتر علی اصغر مصلح
● تلفن: 88690024 (021)
● فاکس: 88694661 (021)
● نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، گروه فلسفه، دفتر فصلنامه حکمت و فلسفه


رایانامه: hekmatvafalsafeh@gmail.com

موضوعات

ساختار درختی