دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1788
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3778 بازدید

سایت تهران 1400 وابسته مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران می باشد که یکی از زیرمجموعه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می باشد.

اهداف:
- بهره مندی از دستاوردهای پژوهشی و مطالعاتی پژوهشگران و اندیشمندان حوزه فرهنگ و حقوق شهروندی
- اهتمام در شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر فرهنگ عمومی شهر
- ارتقاء فرایند سیاستگذاری در سازمان
- اولویت گذاری در مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر تهران
- توجه به رویکرد علمی- کاربردی در حل مسائل فرهنگی شهر تهران
- انتخاب استراتژی های مناسب و راهبردهای کوتاه مدت و بلند مدت
- تعامل با مراکز علمی- فرهنگی برای گسترش فعالیتهای علمی مشترک
- تقویت فنی شورای عالی سیاستگذاری برای افزایش کارآیی مجموعه

ارکان سازمانی:
الف: شورای عالی سیاستگذاری
ب: معاونت مطالعات و پژوهش
ج: معاونت طراحی و تدوین سیاستها
د: معاونت امور اجرایی و همکاری های علمی

رئوس اهم اولویتهای پژوهشی:
- بررسی آلودگی محیط زیست و راههای کنترل آن
- بررسی ترافیک و مشکلات ناشی آن
- بررسی پوشش دختران، زنان و پسران
- بررسی طلاق و تعارضات خانوادگی
- چگونگی ارتقای هویت فرهنگی و اسلامی شهر
- بررسی مشکلات بهداشت و سلامت
- آسیب شناسی اوقات فراغت
- بررسی برنامه های غنی سازی اوقات فراغت
- بررسی خرده فرهنگها و قومیت های مهاجر
- راههای مقابله با تهاجم فرهنگی
- راههای تعمیق و توسعه معرفت دینی
- بررسی آسیب شناسی مراثی و مدیحه سرایی نوپدید
- راههای تقویت سنتهای مثبت و سازنده تهرانیان
- تقویت تهران و معماری ایرانی اسلامی
- آموزش منبهات فرهنگی و محرمات فردی به نوجوانان و جوانان
- آسیب شناسی نظام خانواده، احیای شخصیت زن و احیاء حقوق متقابل همسران
- آسیب شناسی نظام اداری، ارایه خدمات به شهروندان
- ترویج و ارتقای قانون محوری و رعایت مقررات اجتماعی
- برآورد نیازهای فرهنگی با رویکرد محله محوری و شهروندمداری
- برنامه های گسترش دهنده نشاط اجتماعی برای متغیرهای و عوامل تأثیرگذار و جریان سازی پنهان فرهنگی
- بررسی کانون های غیررسمی تأثیرگذار و جریان ساز فرهنگی
- شیوه های مصون سازی فرهنگی جوانان
- جامعه شناسی شهری و مسایل خرده فرهنگها
- بررسی جامعه شناختی جُرم و بزه
- بررسی مسایل و معضلات اجتماعی و حقوق شهروندی

رایانامه: inf-@tehrancsc.ir

موضوعات

مناطق