جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1238
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2215 بازدید

فصلنامه مدیریت پروژه به صورت تخصصی درباره مدیریت پروژه به فعالیت می پردازد. در معرفی فصلنامه چنین می خوانیم:
«دیرسالی است اجرای پروژه‌های خرد و کلان عمرانی، تولیدی، خدماتی، و پژوهشی در کشور ما رو به شکوفایی است. این در حالی است که موتور اصلی این حرکت یعنی دانش و فرهنگ بومی مدیریت پروژه، رشد سزاوار ندارد و از این‌رو بسیاری از پروژه‌ها پیوسته با چالشهای جدی و حتی شکست روبه‌رو می‌شوند. از آنجا که علم مدیریت پروژه و کاربری آن بستگی فراوان به محیط اجرا دارد، گروهی از استادان و متخصصان این رشته بر آن شده‌اند تا بستری شایسته برای گسترش دانش و فرهنگ بومی مدیریت پروژه پی‌ریزی کنند. دستاورد آنها فصل‌نامه‌ مدیریت پروژه است.»

● صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مهندس رضا ضیایی
● مدیر داخلی: مهندس پیام امامی
● آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، نبش خیابان شاهین، پلاک 4، واحد3، صندق پستی 3313-14155
● تلفن: 88920213، 88303936، 88348548

رایانامه: Nozohoury@irpmj.com

موضوعات